ADR transport

Ook uw ADR-vervoer nemen wij graag voor onze rekening. ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européén relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Het uitvoeren van ADR-transport vraagt om een gedegen opleiding van ons personeel. Inmiddels is 50% van ons personeel opgeleid voor ADR (tank)transport en hebben we drie veiligheidsadviseurs in dienst. Daarnaast is een groot deel van ons materieel aangepast en ADR gekeurd. De ADR-afdeling beschikt momenteel over:

  • 80 trekkers
  • 20 vloeistof-opleggers
  • 35 droge bulk-opleggers (deze zijn ook IMO4-gecertificeerd, waarmee ze geschikt zijn voor ADR-transport over water)
  • 3 gasopleggers
  • 2 vacuümopleggers

We vervoeren ADR-producten in zowel vloeibare als droge vorm. In vloeibare vorm zijn er vele producten die we direct als gevaarlijk herkennen, maar ook in de droge bulk zijn er veel materialen die als gevaarlijk goed moeten worden getransporteerd. Denk daarbij aan grondstoffen voor zeep of babyzalf.