U bent hier

ADR transport

Sinds enige jaren is Limpens toegetreden tot de markt van het ADR vervoer.

Wat betekent ADR vervoer?

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européén relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Zoals u van ons kunt verwachten zijn we in deze markt gestapt met veel enthousiasme en toewijding. Voor deze stap hebben wij zowel chauffeurs als veiligheids adviseurs opgeleid. Inmiddels is 50% van ons personeel opgeleid voor ADR (tank) transport en hebben we 3 veiligheidsadviseurs in dienst.

Daarnaast is een groot deel van ons materieel aangepast en ADR gekeurd. De ADR afdeling beschikt momenteel over:

  • 50 trekkers
  • 20 vloeistof opleggers
  • 35 droge bulk opleggers (Deze zijn ook IMO4 gecertificeerd, waarmee ze geschikt zijn voor ADR transport over water)
  • 2 vacuümopleggers

We vervoeren ADR producten in zowel vloeibare als droge vorm. In vloeibare vorm zijn er vele producten die we direct als gevaarlijk herkennen, maar ook in de droge bulk zijn er veel materialen die als gevaarlijk goed moeten worden getransporteerd zoals grondstoffen voor zeep of baby zalf.