1949

Het wagenpark van Limpens in 1949 bestond uit 3 Bedfords en 1 Dodge.