2007

1 - 2) Bouw silopark en zakkensnij loods gereed.

3) Handling van containers met importmateriaal. In deze containers zit het zakgoed welke via de zakkensnijmachine wordt verladen.

4 - 5) Met behulp van de automatische zakkensnijmachine wordt het zakgoed in de bulk verladen.