Certificering ISO 9001 en GMP+

In maart heeft Limpens met goed gevolg de her-certificering van de ISO 9001 en GMP+ doorstaan.