Convenant met Inspectie voor Leefomgeving & Transport

Op vrijdag 31 mei heeft Guus Limpens van J.W. Limpens & Zn BV een convenant gesloten met de Inspectie van Leefomgeving & Transport, in de persoon van de inspecteur-generaal mevrouw mr. J. Thunnissen.

Limpens, als pilotbedrijf betrokken bij het opstellen van de systeemcriteria neemt daarmee een unieke positie in in Limburg. Het convenant kwam tot stand na jarenlange inspanning om overtredingen van rij- en rusttijden en overbelading inzichtelijk te krijgen en steeds verder te beperken. Limpens heeft aangetoond dat het haar bedrijfsprocessen met betrekking tot wet- en regelgeving aantoonbaar beheerst. De controle op naleving van rij- en rusttijden en risico’s van overbelading zijn daarmee door ILT gedelegeerd aan Limpens.
De inspectie beoordeelt en evalueert jaarlijks de door Limpens opgemaakte rapportages. Door middel van audits blijft de inspectie regelmatig controleren of bedrijfsprocessen aantoonbaar beheerst worden.
Dit alles is tot stand gekomen door een open en eerlijke samenwerking tussen directie, planners en chauffeurs.